õ

Regler for stalden

 

 

 

 

Dette er aktuelt, da vi efterhånden er flere brugere af stalden

 

Stalden:

 • Staldgangen fejes
   

 • Trillebør, redskaber osv. skal stå på deres pladser - rengjorte
   

 • Døren til foder-/sadelrummet skal holdes lukket

   

 • Oprydning efter brug (striglekasse, hovedtøj osv.)
   

 • Ingen løse heste på staldgangen
   

 • Alle, der færdes i staldene, skal vise hensyn til dyrene
   

 • Våde heste, efter endt ridning sættes på stald, når det er koldt
   

 • Godbidder gives i begrænset mængde, dog er gulerødder og tørt rugbrød tilladt.
   

 • Foderspande med hestenavn anvendes kun til foder
   

 • Der kan spilles radio i dagtimerne i stalden

   

 • Ro i stalden senest kl. 22

 

Ridebane:

 • Er spring brugt, ryddes de væk inden stedet forlades
   

 • Opsamling af gødning på banen

Ridehjelm er påbudt ved ridning

 

Området:

 • Ridning på vejen, sker kun på midten
   

 • Der rides ikke på foldene
   

 • Stien rundt om foldene er til fri afbenyttelse, dog skal der passes på rækkerne af små hybenbuske
   

 • Opsamling af gødning på pladsen rundt om stalden

 • Ingen andre hunde på matriklen end dem der tilhører Bakkegården
   

 • Besked om mangler, funktionsfejl og ting, der er gået i stykker, skal omgående gives os

 

Rygning i staldene/løsdrift er ikke tilladt!!